fredag 16 juni 2017

Därför är det skadligt med skattehöjningar på arbete

Det kan tyckas ansvarslöst av Allianspartierna att protestera och hota med misstroendeförklaring mot regeringen i fråga om den planerade höjningen av brytpunkten för statlig skatt, ändring av 3:12-reglerna och införande av flygskatt.

"Skall vi tvinga in landet i en regeringskris och riskera ett extraval ett år före det ordinarie valet?" "Detta gynnar bara Sverigedemokraterna!" Sägs av alla som verkar veta och vill påverka alla som inte vet!Kosmetiska ändringar anser någon, men katastrofalt i en högkonjunktur där varje tillfälle till produktionsökning av varor och tjänster måste tas till vara. Då skall inte arbete straffbeskattas så att det blir mer lönsamt att leva på bidrag och "jobba svart!"

Märkligt är det, att våra politiker, som alla erkänner sig till demokratiska regler och värderingar så förbehållslöst, förolämpar så stora delar av väljarkåren som sympatiserar med Sverigedemokraterna.

I den nyligen genomförda partiledaredebatten kritiserade Isabella Lövin alla de andra partierna för att inte tala om miljöfrågan. Men att Åkesson mycket pedagogiskt förklarade att miljöfrågan måste lösas på global nivå och att en satsad krona på miljöförbättringar i Sverige skulle ge hundrafalt om inte tusenfalt högre effekt om den satsades i länder där man verkligen smutsar ner atmosfären, nämnde hon inte med ett ord.

Sverige befinner sig just nu i en högkonjunktur som i mångt och mycket grundats med kloka åtgärder under den långa period av lågkonjunktur som rådde under Alliansregeringens år. De överskott som högkonjunkturen skapar måste användas klokt och inte slösas bort med det enda syftet att göra regeringen populär.

Vi har mycket stora bekymmer framför oss, som vi med all kraft måste övervinna. Nedan är tre av dessa som vår regering måste komma tillrätta med!

  • utbildningsresultaten är inte tillräckligt bra trots att nästan alla som deltar i skolarbetet nu tar studenten,
  • de områden som erfordrar särskilda skyddsåtgärder och där blåljuspersonal måste ha poliseskort för att verka i blir fler och
  • klyftan mellan nyanlända som är arbetslösa och inrikesfödda med arbete ökar. 


Forskningen visar att ....  är ett talesätt som används för att göra påståenden trovärdiga. När det gäller utbildning anser man att utbildningsnivån gynnas av att alla elever oavsett förutsättningar blandas i en och samma klass. Självklart kommer det gemensamma resultatet att bli högre än om de elever med de bättre förutsättningarna gick tillsammans i en klass. Naturligtvis hade de elever med annan begåvning visat sämre resultat men varför tillämpas inte dessa "vetenskapliga" landvinningar i länder som Kina och Japan? Står det inte i skollagen att alla elever skall få undervisning i förhållande till sina förutsättningar? Och varför får jag höra så många lärare säga att de duktigaste eleverna klarar sig själva!?

Fler poliser, verkar vara en enkel lösning på utanförskaps-områdena, men det verkar som om polisen inte bara tillämpar polislagen utan också får politiska (humana) direktiv från den högsta polisledningen? Naturligtvis måste man komma tillrätta med problemen. Det har gått alltför långt och nu måste alla medel, humana, arbetsträning, övervakning, sociala åtgärder, med flera åtgärder sättas in!
Och inte minst för framtiden, måste den som har riktiga asylskäl, få skydd. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att man får del av hela välfärdspaketet utan att bidragit med en enda krona och dessutom retroaktivt!
Sverige måste styras av en regering och inte av en fackförening som bara tar ansvar för sina medlemmar. Nyanlända ungdomar som går runt på bidrag och är nöjda med detta måste "tvingas" in i en situation där man kan försörja sig.Alla ser förmodligen med förskräckelse på situationen i Grekland som ständigt, nu för tiden, riskerar statsbankrutt utan stöd från EU. Men situationen är egentligen densamma i Sverige med den enda skillnaden att i Grekland har staten tagit upp lånen medan här är skulderna privata. Skulle inte tro att EU skulle avskriva några privata lån.
I en högkonjunktur måste varje tillfälle tas till vara för att amortera de privata skuldberget där vi har det icke så imponerande världsmästerskapet i privata skulder i förhållande till landets BNP.
lördag 3 juni 2017

Ock hur går livet vidare i vårt Sverige.......

Om de demokratiska värderingarna

Demokrati betyder folkstyre, och får inte förväxlas med rättvisa. Rättvisa är ytterligare ett ord som missförstås. Det finns många olika slags rättvisa. Några exempel är; fördelning av resurser efter behov,  fördelning av resurser efter förmåga att tillgodogöra sig dessa, fördelning av resurser efter förtjänst, lika fördelning av resurser oavsett allt ovan. Inom juridiken återfinns också ett antal definitioner på rättvisa, såsom reparation rättvisa vilket innebär att förövaren får möjlighet att konstruktivt bidra till att reparera den skada brottet har orsakat offret.
Men i demokratiska värderingar återfinns så mycket annat, bl.a. åsikts- och tryckfrihet. Men hur är det egentligen med både folkstyret och åsiktsfriheten. Mellan valen har folket (väljarna) små möjligheter att påverka hur de politiska partiledningarna styr och ställer. Visserligen kallas det "representativ demokrati" i regeringsformen och visst ger de många opinionsundersökningarna en fingervisning om vad folket anser både om partiledningar och den förda politiken, men ändå?
Och är det inte en felaktig översättning av Elenor Roosevelts formulering; "all human beings are born free and equal in dignity and rights". Nog betyder väl dignity fortfarande värdighet. Och visst hade det varit så mycket lättare att åstadkomma det, än att försöka förmå oss att tro att vi har lika värde? Och i så fall värde i vilket sammanhang? Och värde för vem?
Nu har Sverigedemokraterna etablerat sig som det näst största partiet. Och detta trots att massmedia och de etablerade politiska partierna gjort allt för att misskreditera partiet och inte minst dess historia. Så inte är det konstigt att rätt många "stollar" samlats i partiets ledning. Så vem eller vilka har skapat den situationen? För sympatisörerna är det väl inget fel på och inte åsikterna heller?
Steget att officiellt "komma ut" som SD-are är många gånger större än att komma ut som HBTQ-person eller något annat.


Om moderaternas vårmotion och ansökan om Nato-medlemsskap

Man kan undra om politiken är något som har till uppgift att vara en födkrok för politikerna eller om politikerna skall arbeta för sina väljare?
När man misslyckats så fullständigt att man förlorat 50% av väljarstödet genom osäkert och "svajigt" uppträdande som mer och mer upplevs onaturligt och uppövat måste man allvarligt ompröva sin ställning.
I andra sammanhang brukar man säga att kaptenen skall vara sist att lämna skutan. Tyvärr har vi kunnat se att kaptenerna nu klättrar högre och högre i masterna, inte för att vara sist att lämna, utan för att hålla sig kvar så länge som möjligt.
Det är ingen skam att ta sitt ansvar. Vi är alla olika. Vi har olika  egenskaper. Men att surra sig själv vid masten kan vara en förebild för en fartygskapten på ett stormande hav men inte för en politiker som själv åstadkommit stormen!

Och för allt i världen stryk idén om Nato-medlemsskap. Om inte riskerar partiet att hamna på 10%! Att Putin redan nu går ut med varningar om åtgärder om Sverige blir medlem är sannolikt bara ett första steg. Vi har redan, genom värdlandsavtalet, skaffat oss möjligheter att snabbt få hjälp (en hjälp till självhjälp) utan att tvingas utföra fler motprestationer med tveksam effekt!


Om migrationen

Det var länge sedan någon påstod att migrationen var en framtida investering för Sverige. Lite försiktigt har man sagt att de låga resultaten i skolan beror på att så många inte kan svenska men kommenteras endast med tystnad.
Att vi har en brottsstatistik som till och med ger eko i USA kommenteras med att presidenten använder alternativ fakta (lögn). Att de allra flesta i detta land säger "att detta var väntat" efter terrordådet på Drottninggatan visar var vi står.
Måste det vara en "naturlag" att asylsökande skall omfattas av alla bidrag och förmåner plus de särskilda bidrag som skapats just för dem och att man till och med kan få retroaktiva bidrag för barn som inte befinner sig i landet?
Är inte detta "försäkringar" som vi bidragit till med våra skattepengar? Tror inte att jag får någon ersättning för nedbrunna hus om jag inte betalt försäkringspremien!
Det är alls inte konstigt att Sverige blir en magnet i den globala världen och drar till sig alla som har minsta möjlighet att komma hit!
Och vad görs för att hitta de ensamkommande flyktingbarnens föräldrar som säkert är oroliga för sina barn och möjliggöra att barnen kan återvända till sina föräldrar? För det kan väl inte finnas andra skäl?

Att människor flyr har inte bara en orsak. Krig, förföljelse och hot mot person är den orsak vi med all kraft måste komma tillrätta med, och inte som nu genom att stödja uppror. En annan orsak är att Europa, och särskilt Sverige, lockar med ett ekonomiskt välfärdspaket som ingen kan stå emot. Att komma tillrätta med den första är inte enkelt och måste göras med globala samarbeten. Den andra orsaken kan vi enklare komma tillrätta med!

De som vill komma hit och genast kan klara sin egen försörjning är välkomna och jag tror att alla kommer att välkomna dessa människor.

                                      

och slutligen hur tänkte ni nu?

Den här texten fick ligga till sig ett tag, någon vecka bara, men mycket hann hända under den korta tiden. Moderaternas partiledare reste till USA för att viga sin stabschef och kombinerade detta med att träffa Condoliza Rice. Allt i syfte med att förbereda sig för statsministerposten. Frågan är vad som planerades först och vad som fick inrymmas i den planeringen?
Men den som kan lite historia vet att kungen eller den regerande drottningen inte får lämna palatset tomt när "ulvarna fått vittring".  Nu blev det inte 14 utan 18% i SCB opinionsundersökning, Tobé och Ask offrades men planen för att få upp opinionssiffrorna var väl tunn. Den påminde lite om Löfvéns säkerhetsstrategi. Problemen listades, men lösningarna saknades. Nu väntar sommaren och då görs inga opinionsundersökningar vilket kan ge henne lite andrum. Åkesson passade dessutom skickligt på att ta tillbaka alla krav på inflytande för att stödja en moderatledd regering.
Samtidigt kommer extremliberalen Birgitta Ohlsson ut och utmanar Björklund om partiledarposten med hot om nu eller aldrig.
Finns bara en slutsats att dra. Överallt står den egna karriären. Insikten att en politiker skall tjäna sina väljare och sitt land antyds inte ens i handlingar och verkar inte finnas som tanke heller!

fredag 7 april 2017

Ett tillfälle att ta vara på för att visa styrka eller?

Behovet att visa styrka (Uppdaterad 10/4 1015)

Efter att många människor dödats och skadats av saringas, passade President Trump på att visa världen vilken beslutsförmåga han besitter när han beordrade amerikanska flottenheter att avfyra 59 Tomahwk-robotar mot det flygfält som användes, då ett bombanfall genomfördes mot området som drabbades av saringasen.

Det är långt ifrån klarlagt, än mindre bevisat, att det syriska flyganfallet var ett anfall med saringas. Tidsförhållandena verkar inte stämma och mycket viktigare, motivet för ett sådant anfall är inte bara långsökt för den syriska regeringen, det är definitivt kontraproduktivt.

Både ryska och syriska förklaringar är att det visserligen genomfördes ett bombanfall mot området, men att gasen sannolikt spreds efter att ett ammunitionsupplag där saringas lagrats, träffats av bomber och därför spreds.

Intressant är också att dagarna innan gasen spreds, uttalade Trump att det inte längre är ett ovillkorligt krav att Assad skall avlägsnas innan förhandlingar om fred skall kunna påbörjas. Nu har Trump tvärvänt i sin uppfattning om Assad. Ryssarna har sagt upp det bilaterala avtalet mellan Ryssland (Syrien) och USA, om att alltid meddela varandra vilka flyganfall som planeras och genomförs för att därigenom undvika konflikter i luften mellan deras respektive flygstridskrafter.

Förhållandet mellan USA och Ryssland har påtagligt försämrats.
Den syriska regeringens motiv för spridning av saringas mot rebellerna

Tidigare utredningar om användning av gas har utmynnat i att båda sidor har använt gas. Många gånger enbart klorgas. Det kan således inte uteslutas att regeringssidan har använt och skulle använda dessa stridsmedel igen. Att snabbt få ett slut på striderna och tvinga fram ett avgörande skulle kunna vara ett motiv. De begränsade skadorna, trots allt, som drabbat civilbefolkning och barn, är visserligen en terrorhandling men risken för att detta skulle användas som propaganda mot den starkare parten (Assad-regeringen) skulle vara att ta en alltför stor risk.
Om regeringssidan använd gas, genom spridning från flygplan eller på annat sätt måste detta ha gjorts utan att den högre beslutsnivåns (i vart fall officiella) goda minne.

Rebellernas motiv för att sprida saringas inom eget område

Mycket långsökt, men ser man på hur liv värderas i andra sammanhang är det inte omöjligt. De uppenbara vinster man kunnat hoppas på, en upprörd världsopinion och inte minst en amerikansk reaktion som den vi nu sett måste vara "gefundenes fressen" för rebellerna. En möjlighet att uppnå egna fördelar är långt ifrån försumbar.

President Trumps motiv för att genomföra ett anfall med kryssningsrobotar

Trumps populäritet har minskat drastiskt under den sista tiden. Flera försök att genomföra sin vallöften har stoppats eller försvårats. Ett snabbt svar på något (användning av stridsgas) som hela världen fördömer och hans företrädare Obama inte "vågat" genomföra trots ultimatum skulle sannolikt visa både på beslutsförmåga och militär styrka.
Trump visar också att han litar på sina underrättelsetjänster och om en utförlig undersökning skulle visa på motsatsen kan han alltid skylla på dessa.
De försök till närmande till Ryssland och Putin har inte gillats av den "sportälskande" amerikanska nationen. En nedkylning av kontakterna skulle således öka hans popularitet.
Att gå förbi både FN, Senaten och dessutom strida mot folkrätten är en nackdel men som tidigare brott mot dessa snabbt glömts bort.

Tyvärr har det senaste dygnets händelser försvårat en politisk lösning på konflikten i Syrien. Den spänningsökning som skapats av att USA uppenbart åsidosatt både folkrätt, FN och annat kan i sämsta fall kräva att Ryssland, för att inte förlora ansiktet, måste agera. 


Tillägg och anmärkning till ovanstående!

I dag den 8/3 läste jag en blogg, 8 dagar,  där mina "spekulationer" också beskrevs. I bloggen beskrevs sarinattacken som en "falsflag" operation för att "legitimera" den amerikanska bestraffnings- attacken. Jag vill med detta bara understryka att detta är mina egna slutsatser och ingen "delad" åsikt.

De amerikanska underrättelseorganisationerna har tidigare haft ett ljumt, för att inte säga dåligt, förhållande till den nye presidenten som oförbehållsamt kritiserat dessa. Skulle detta vara ett försök och i så fall lyckat sådant, att vända Trump mot Putins Ryssland och Assad i Syrien. Och om och när en sanning kommer fram har dessa organisationer en hållhake på presidenten.

Å andra sidan kan detta vara ett sätt för Trump att sätta dessa organisationer på prov. Om resultatet av "bestraffningen" skulle slå fel kan han skylla på underrättelseorganisationerna.

Mest sannolikt är dock att detta var ett utmärkt tillfälle för den amerikanska presidenten att både visa handlingskraft och amerikansk militär styrka, både för amerikanska folket, ryssar, kineser, nordkoreaner och resten av världen.  

Så kom då terrorangreppet på Drottninggatan i Stockholm. Just nu är fyra människor döda och en handfull allvarligt skadade. 

Och redan efter två dygn startade den politiska debatten. Varför finns fortfarande 12000 människor med utvisningsbeslut och som olagligt befinner sig i landet. Den Uzbek som nu misstänks för dådet är just en sådan.
Alla kommer vi ihåg protesterna mot REVA. Då var det de mest "dumliberala" partierna som genom opinionsbildning förhindrade polisens arbete.
Efter ett beslut om utvisning kan den utvisade hålla sig dold under fyra år tills utvisningsbeslutet preskriberats, överleva  på svartjobb eller kriminalitet och sedan göra en ny asylansökan. Har man dessutom inte gjort sin identitet och hemvist sannolik kan en helt ny anledning för asyl framföras. Men både Migrationsverket och Migrationsdomstolarna gör ett rättssäkert och bra jobb.
Rätten att söka asyl känns rätt och riktigt, men skulle inte kravet på att kunna styrka sin identitet kunna vara både starkare och en lösning på problemet.

Men det finns alltid bakomliggande orsaker till terrordåd. Den i allt överskuggande orsaken vågar ingen tala om. Den är den verkliga elefanten i rummet!


fredag 3 mars 2017

Införandet av "allmän" värnplikt
Efter murens fall och upplösningen av Sovjetunionen tittade våra folkvalda ner i marken och använde den svenska Försvarsmakten, som någon, kallade "särintresse" som en budgetregulator.
Krigsorganisationen minskade, och minskade, utbildningsregementena lades ned, inkallelserna minskade i takt med behovet. Och så fort det blev bekymmer med att hålla budgeten minskades också utbildningens längd. Det enda som ökade var hemresornas och ledigheternas längd.

Några höga officerare såg möjligheten att föreslå att vi skulle ställa upp för internationella insatser och att detta, inte minst, skulle innebära platser vid de fina borden, för våra politiker.

Men svensk lag innebar att dessa soldater inte kunde vara anställda i Försvarsmakten och inte heller kunde detta göras med värnpliktiga soldater. Alla måste vara tjänstlediga och anställda i en särskild organisation, SWEDINT.

Efter några år insåg man att det hade varit bättre om alla anställda i Försvarsmakten skulle ha en obligatorisk skyldighet att tjänstgöra i insatsförband utomlands. Sveriges försvar börjar i Afghanistan och Bosnien löd devisen. Dessutom ansåg man också att om man hade yrkessoldater skulle detta underlätta rekryteringen av dessa insatsförband.
Så infördes ett yrkesförsvar, som inledningsvis kallades frivilligförsvar. Att ett yrkesförsvar skulle ge mycket goda förutsättningar för att höja kvaliteten på, inte minst, soldatnivån sades aldrig men hade varit ett synnerligen gott motiv.

Nu infördes yrkesförsvaret på ett sätt där tankarna fortfarande fanns i värnpliktsutbildningen. Det vill säga oerhört underfinansierat och med avsikten att underlätta rekryteringen till internationella insatser.

Könsneutral, frivillighet, motiverade och lämpliga

Av de ca 90 000 unga av bägge könen skall ca 13 000 tas ut för mönstring efter en webbaserad "test". De 13 000 skall inledningsvis reduceras till 4 500. Detta skall utföras av Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet, en kvarleva av Pliktverket som tidigare än så, också benämndes Värnpliktsverket. Här fanns en gång en imponerande kompetens inte minst för att avskilja de som visade litet för stort intresse för vapen från att göra militärutbildning. Man grupperade också ungdomarna i begåvning och ledarskapsförmåga. Ofta, mycket ofta blev det mycket bra. Det fanns olika kriterier för alla befattningar, vilket innebar att alla förband slogs om de, man ansåg vara de bästa. Och så kom det sig att en pluton blivande slaktare på ett trängregemente i Skåne bestod av 22 enögda unga män.

Ersättningsnivåer

Det saknas totalt uppgifter på vilka ersättningsnivåer dessa "pliktade" rekryter kommer att få. Eller tar vi det norska systemet rakt av.

Hur blir det då?

Den frivilliga rekryteringen verkar ha misslyckats. Vad detta beror på vågar jag inte gissa. Sannolikt är det flera orsaker. Den viktigaste måste dock vara den ekonomiska ersättningen och vilken nytta soldaten har av sin tid som soldat efter sin anställningstid.

Jag föreslog för många, många år sedan ett yrkesförsvar med det främsta syftet att höja kvaliteten på alla nivåer, främst på soldatnivån.
Mitt stora problem på den tiden var, hur vi skulle åstadkomma en folkförankring utan allmän värnplikt. Lösningen blev att alla ungdomar skulle vara skyldiga att göra en kort utbildning, med syftet att just åstadkomma folkförankring. En försvarsmakt utan folkförankring har förlorat det allra viktigaste "vapnet" som utgör det viktigaste skyddet för bevarande av ett lands självständighet.

Utbildningen skulle kunna genomföras på två till tre veckor, utan hemresor, utan vapenutbildning, men omfatta det vi kallade försvarsupplysning (kunskap om det svenska försvaret), sjukvårdstjänst och självskydd. Utbildningen skulle ha kunnat utföras av de yrkessoldater som också behöver pedagogisk erfarenhet. Nu blir det ju långt ifrån alla 90 000 ungdomar som får möjlighet eller tvingas till att göra värnpliktsutbildningen. Så hur blir det med folkförankringen? Min gamla idé finns där och kan fortfarande dammas av och användas!tisdag 31 januari 2017

Sveriges förhållande till omvärlden
Det är viktigt och förståeligt att uttalanden av en Försvarsminister blir rätt och därför blir spontanitet en bristvara.
Att en uthyrning av Slite hamnområde och tillstånd att lagra rör i Karlshamn skulle inverka menligt på Försvarsmaktens verksamhet, ger associationen att även Socialdemokraterna betraktar försvaret av landet som ett särintresse. Han borde i stället ha uttryckt sig på följande sätt. "En uthyrning av Slite hamn till Gazprom, möjliggör att dolda förberedelser kan göras för otillåten verksamhet och som allvarligt kan hota landets säkerhet. Att vidta de omfattande motåtgärder som erfordras kommer att påtagligt inverka negativt på Försvarsmaktens huvuduppgift".

När frågan om den svenska lagstiftningen som förhindrar regeringen att ingripa i det kommunala självstyret inser de flesta att lagen är orimlig. Men 200 år av fred sätter sina spår. Och här vågade Hultqvist uttrycka sin mening.

Nu erinrar jag mig att Slite hamn både hyrdes ut och byggdes ut av ryssarna när Nordstream 1 lades ut, så vad har nu blivit så mycket sämre?

Ingen vill föra fram argumentet att Sverige, genom sin hållning, kan ge Kreml argument att västländerna, och nu även Sverige, gör allt för att försämra förhållandet länderna emellan. Sant eller  inte, så kan rysk propaganda elegant använda händelsen i sin propaganda gentemot det ryska folket.

Nu vänder regeringen i frågan om Karlshamn och kanske har man både omprövat och insett att vi, utan erforderlig försvarsförmåga, tvingas att anpassa oss till den starkare!


tisdag 10 januari 2017

Viktigare att viljan att göra rätt är större än rädslan för att göra fel!


Viktigare att viljan att göra rätt är större än rädslan för att göra fel!


Kanske var detta "understatement" det som gav den största behållningen från årets Folk- och Försvarskonferens i Sälen.

Det var Annika Nordgren-Christensen som påpassligt uttalade detta under en frågestund. Och visst var det mycket av "kejsarens nya kläder" där all i någon form av beroendeställning till regeringens företrädare noga undvek att kritisera det dokument med en listning på åtta olika hot mot samhället utan några som helst beskrivna åtgärder, som Statsministern vill kalla för en nationell säkerhetsstrategi.Försvarsminister Hultqvist fäktade tappert mot alla krav på mer pengar. Särskilt mot Jan Björklund som envist krävde en återgång till 2% av BNP.

Konstigt, blev det nog när en snabb försvarsförmåga skulle kunna åstadkommas genom att behålla de drygt 90 JAS C/D som planeras att slaktas till förmån för JAS E. Och lite lustigt blev det när Hultqvist tråcklade in sig i resonemanget om betydelsen av BNP.
Argumenten att det inte finns piloter och infrastruktur för detta är något som i likhet med allt annat som höjer försvarsförmågan är möjligt att åstadkomma på några år. Här kändes det som om det fanns tveksamheter i viljan.

Samtidigt har Aftonbladets ledarsida rubriken; "Män i Sälen ska inte skrämmas"

Det är "vikarierande" redaktören Eva Franchell som i frånvaron av Anders Lindberg tar chansen att borra huvudet så långt ner i jorden (eller snön) som hon kan och menar att det är bara männen som skrämmer upp folk för att få mer pengar till sina leksaker.

Tyvärr är det inte så. Äntligen måste alla myndigheter vars uppgifter är att värna landet, folket, statsskicket och dess ledning, börja fundera i nya riktningar.
söndag 8 januari 2017

Ris och ros till Statsministerns presentation av svensk säkerhetsstrategi!

Den med all tydlighet, snabbt hoprafsade, så kallade nationella säkerhetsstrategin bestod av en lista på åtta punkter som beskrev företeelser som skulle kunna utgöra hot mot Sverige. Endast i några fall beskrevs åtgärder i mycket grova drag!

Man får hoppas att numreringen också innebär någon form av prioritering.
Möjligen skulle listan kunna kallas för nationell hotbildsanalys. En nationell säkerhetsstrategi skall innehålla vilka åtgärder eller motåtgärder nationen förfogar över och vilka medel och åtgärder man avser att använda.
Nu saknades allt detta.  

Den ros som statsministern skall ha är det uttalade önskemålet om dialog och samarbete med Ryssland, och då särskilt med det ryska folket. Hur detta skall gå till utan att det utmynnar i rena förolämpningar återstår att se? 
Att "förbjuda" två kommuner att hyra ut hamnområden till Gazproom i samband med utläggningen av Nordstream II kommenteras endast med att lagstiftningen är felaktig. Kanske inte särskilt förtroendeskapande. 
Tydligen pågår försök att arrangera ”en fika” mellan Wallström och ryske utrikesministern Lavrov. Han lär inte komma just nu men initiativet är bra och välkommet. Kanske kommer vi att få se ett ”omtag” på Nordstreamfrågan?
Och visst finns det ett uns av sunt förnuft i att först förstärka sin militära förmåga innan man bidrager till spänningshöjning genom NATO-medlemsskapsdiskussioner i stället för att göra tvärtom.

Militära hot
Det är osannolikt att ett militärt väpnat angrepp skulle riktas mot Sverige, men;
"Den militära alliansfriheten tjänar oss väl, och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Samtidigt fördjupas våra försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Sverige stärker nu sitt försvar efter många års avveckling, och skapar en modern och sammanhållen totalförsvarsplanering, inklusive ett psykologiskt försvar anpassat efter dagens förhållanden."
Inget är dock viktigare än att Sverige kan bevara sin ........
Återigen är den så upphöjda nationella säkerhetsstrategin ett dokument ihopsaxat ur andra!

Informations- och cybersäkerhet
Inget nytt i detta. NSA som borde vara den expertorganisation i USA med den högsta kompetensen inom detta område är inte lika tvärsäker som FBI och CIA. Och visst kan detta ha förekommit. Den så kallade psyops-verksamheten pågår ständigt. 

Terror och våldsbejakande extremism
Inget nytt i detta heller. Inte en rad om en nationell strategi för att bemöta detta.

Organiserad brottslighet 
Efter en kort beskrivning av förekomsten anges här en åtgärd mot hotet. Åtgärden är större polisiär närvaro och förebyggande åtgärder. 

Hot mot energiförsörjningen
Ett tryggt och robust energisystem ska bygga på en diversifierad energimix, säkra transporter och välfungerande energimarknader.
OK, här skall tydligen var och en föreställa sig hotet men åtgärden är väl fattigt på åtgärder?

Hot mot transporter och infrastruktur
En robust infrastruktur behövs, inte minst vad gäller livsmedelsförsörjning. Vitala delar av transportinfrastrukturen behöver ett bättre skalskydd. OK när, hur och ombesörjes av vilken myndighet nämns inte med ett ord? 

Hälsohot
Ett särskilt svårt hot mot den moderna sjukvården är den ökade resistensen mot antibiotika. I Sverige behövs beredskapsplaner som övas, och resurser för hantering av olika typer av hälsohot som influensapandemier. Visserligen på näst sista plats, men jag trodde att detta var en av landstingen viktigaste uppgifter?

Klimathotet
Sverige ska stärka sin ledande roll i det internationella samarbetet för ett hejda klimatförändringarna. Den förstärks av vår egen nationella politik för minskade fossila utsläpp, och vårt utvecklingsbistånds fokus på att minska de globala utsläppen av växthusgaser. 

Hoppsan, många tårar och förbittrade yttranden kommer säkert denna jumboplacering att åstadkomma hos ett regeringsparti!?