måndag 29 september 2008

Kanske sitter det i väggarna?

Jag hade en gång anledning att göra följande påstående: Om man ser hur Försvarsmakten använder sina pengar kan ingen påstå att man har för lite!
Nu har det avslöjats att Försvarsmaktens nye Informationsdirektör Staffan Dopping ansett att han kan spendera dryga 100 miljoner på en attitydsundersökning som ett konsultföretag "Bikupan" fått uppdrag att genomföra. Att inte han med sina 25 medarbetare i Stockholm och ytterligare ca 75 ut i landet, kan klara av uppgiften, beror nog inte på bristande arbetstid eller kompetens utan att det strider mot 11:e budordet som lyder så har vi aldrig gjort förut. Tjänstgör man på Högkvarteret gör man inget själv, man uppdrar till någon annan att göra jobbet!

Dessutom måste man, för att bättra på sina karriärmöjligheter, hitta på något stort (och kostsamt projekt) som visar att man åstadkommit något. Något som sitter i vägarna och kanske tillhör det gamla och omoderna invasionsförsvaret.

Om man dessutom kan hävda att man arbetar i linje med den högst överskuggande uppgiften att förvandla det gamla och omoderna invasionsförsvaret till det nya moderna insatsförsvaret är succen given.

Men håll med om att det hela konceptet insatsförsvar återigen luktar kejsarens nya kläder.

För de, unga som gamla, som inte läste sagan om Kejsaren nya kläder rekommenderas läsningen varmt!

söndag 21 september 2008

Krig utbryter i Högkvarteret och ÖB flyr?

Efter att finansministern medgivit att ett par miljarder får överföras från materielanskaffning till Försvarsmaktens drift kan man anta att striden om Försvarsmaktens pengar är avgjord. Inga regementen, marinbaser eller flygflottiljer skall läggas ned - punkt.

Men det är nu den avgörande striden står - mellan Försvarsmakten och dess "stödmyndigheter". Skall dessa ingå i Försvarsmakten eller få fortsätta att leva som fristående myndigheter. En obetydlig förändring kan tyckas men dessa stödmyndigheter tillämpar en marknadsekonomi utan någon som helst konkurrens vilket har skapat helt orimliga situationer.

Fortifikationsverket, som är Försvarsmaktens huvudsakliga hyresvärd har bara sänkt sina hyresintäkter med 3% sedan förbandsnedläggningarna startade??

Försvarets Materielverk vars ursprungliga uppgift var att anpassa civil produktion till militära krav är numera en intäcktsfinansierad myndighet som försörjer (leasar ut) materiel till Försvarsmakten. Verksamheten drivs enligt marknadsekonomiska principer men utan konkurrens? De personalreduceringar som påtvingades kompenserades snabbt med att konsulter anlitades.

Den som är aningen konspirativ kan misstänka att detta är en av ängsliga politiker medveten organisationstruktur vars syfte var att söndra för att kunna härska.

Den enda frågan där Försvarsmaktens ledning inte verkar ta upp strid är frågan om personalförsörjning. Där är omtanken om sig själv så grundläggande att vi snart kommer att se sjuttioåriga generaler.

Att ÖB i sin senaste intervju svarade med de vanliga undvikande svaren men svarade ett miltäriskt "Ja!" på frågan om han ville ha toppjobbet i EU måste ses som att han också anser det bättre fly än illa fäkta!

Och hur skall det nu gå för den svenska försvarsindustrin?

onsdag 10 september 2008

1,6 miljarder mer till försvaret är bra men använd pengarna rätt!

Att det försenade försvarbeslutet med all sannolikhet innebär ett tillskott i stället fortsatt minskning av försvarsbudgeten har gjort Juholt med flera helt svarslösa.

Juholt som deltagit i försvarsberedningens arbete borde istället ha inriktat sig på frågan om hur de 1,6 miljarderna skall användas. Kommer man att fortsätta som tidigare med att
- låta administrationen svälla,
- inte anpassa personalförsörjningssystemet till behoven,
- fortsätta att låta stödorganisationerna "arbeta på löpande räkning"
- fortsätta att utgöra ett industristöd för vapenexportindustrin,
- mm, mm.

Det märkliga i vapenvägraren Tolgfors uttalande är att han vill ha ett försvar som snabbare kan sättas in än dagens insatsförsvar.
Om försvarsministern hade gjort sin medborgerliga skyldighet (värnpliktstjänstgöringen) hade han kanske känt till att vi en gång (jag menar då det ålderdomliga och helt uttjänta invasionsförsvaret) kunde mobilisera stora förband på 72 timmar (många på kortare tid) och att hela det svenska försvaret skulle vara färdigmobiliserat på några veckor.

Skulle inte insatsförsvaret vara det snabba, moderna och högkvalitativa medlet eller blev vi totalt lurade av den gigantiska administrationen som bara ägnade sig åt sin egen karriär?

Bra att det blir ett omtag i arbetet med försvarsbeslutet men för guds skull låt inte de nya pengarna ramla ned för att täcka svarta hål utan fyll dessa med onödig administration och använd pengarna till att utveckla en försvarsmakt med befäl som inte har en livstidsanställning och kontraktsanställda soldater som kan;

- hävda svenskt territorium
- försvara Sverige mot väpnade hot
- vidmakthålla och utveckla kompetensen väpnad strid, och
- delta i internationella insatser.

Så Håkan Juholt och ni andra som känner er överkörda. Nu har ni chansen att bidra till något bra.
Läckage brukar vara avsiktliga. Till och med en träbåt har en anordning, s.k. dyvick, för att släppa ut regnvatten.

söndag 7 september 2008

Bara Fritiof Enbom var oskyldig!

Tomas Bresky är en i raden av de som återigen tar upp spionaffären Enbom. För varje gång som affären belyses blir de dömda alltmer oskyldiga.
Att stämningsläget vid tiden för rättegången var präglad av omvärldsläget är inget konstigt. Vad jag förstår är svenskt rättväsende kontruerat just så att nämdenmännen utgör en majoritet i tingsrätter och skall spegla allmännhetens rättsuppfattning. (även om juristerna gör allt för att inpränta att dessa lekmän skall tolka lagboken som jurister)

Eftersom Enboms medhjälpare inte kände till att Enbom bara var mytoman och inte hade några som helst kontakter med Sovjetunionen innebär att Hugo Gjersvold med flera handlade med avsikt att skada Sverige genom att lämna ut militära uppgifter. Om dessa uppgifter hade gått att hämta ur öppna källor eller inte (som är Stellan Bojeruds argument för att deras oskuld) har inte med saken att göra. Alla utom Fritiof själv agerade med avsikt att spionera på Sverige.

Det lustiga med hela historien är att en person, som dessutom erkände vad han åtalades för, blev dömd trots sin oskuld, nämligen den person som var upprinnelsen till hela historien, Fritiof Enbom.

Omoget av Carl Bildt

Efter ryssarnas "kopierade" tillvägagångsätt gick vår utrikesminister till hård attack mot Ryssland. Ledarskribenterna hyllade den rakryggade Bildt och förmodligen drabbades Carl av den kända "hybrisbakterien" för nu höjdes tonläget och jämförelser gjordes med Hitlertysklands retorik.

Synd Carl!

Till och med Mona Sahlin, som av egna anhängare inte anses ha tänkandet som någon framträdande egenskap, reagerade.

Jag tyckte att du Carl visade en fantastisk insikt när NATO inledde bombningarna mot Belgrad under Kosovo-konflikten. Du sa då något som
"för varje bomb som fälls kommer år att krävas för försoning och återuppbyggande".

Att situationen som den georgiske presidenten skapade måste ha kommit som en skänk från ovan för ryssarna och att man säkerligen noga planerat hela operationen betyder inte mycket. Folkrätten hade redan vid flera tillfällen satts ur spel av USA.

Om man är stark måste man vara snäll!